Mobilita a doprava

Cyklisti

Podiel cyklistov na celkových úmrtiach na cestách v EÚ je 8 % a má mierne rastúci trend. EÚ pracuje v rôznych oblastiach na zlepšení bezpečnosti cyklistov.

Povinné bezpečnostné opatrenia

CyklistaExistuje niekoľko základných bezpečnostných prvkov – brzdy, zvonček a svetlá, ktoré sú povinné pre cyklistov v každej krajine EÚ. Niektoré krajiny uplatňujú prísnejšie pravidlá a stanovujú dodatočné požiadavky týkajúce sa viditeľnosti cyklistov, nosenia prilby, detských sedačiek či minimálnej vekovej hranice pre jazdu na bicykli na cestách.

Konštrukcia vozidla a technológie

Lepšia konštrukcia automobilov a ťažkých vozidiel môže znížiť riziko zranenia cyklistov, najmä vďaka deformačným zónam v prednej časti vozidiel a spätným zrkadlám zmenšujúcim mŕtvy uhol na nákladných autách. Niektoré nové automobily sú vybavené systémami detekcie cyklistov, ktoré automaticky aktivujú brzdy, aby sa zabránilo nehodám.

Riadenie premávky a infraštruktúry

Odčlenenie premávky cyklistov a inej dopravy použitím neprerušovaných cyklistických pruhov pomáha redukovať počet zrážok s autami. Pomáhajú tiež nižšie rýchlostné limity (30 km/h alebo 20 m/h).

Projekty financované EÚ

  • V rámci projektu SAFECYCLE, ktorý prebiehal do roku 2012, sa identifikovalo viacero aplikácií v oblasti elektronickej bezpečnosti.
  • Projekt BIKEPAL sa zameriava na zvýšenie informovanosti o otázkach bezpečnosti cyklistov medzi politikmi a univerzitnými študentmi.