Mobilitāte un transports

Riteņbraucēji

Eiropas Savienībā velosipēdistu īpatsvars starp visiem ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem ir 8 %, un šis skaitlis lēnām pieaug. ES veic pasākumus dažādās jomās, lai riteņbraukšanu padarītu drošāku.

Obligāti drošības pasākumi

VelosipēdistsVisās ES dalībvalstīs ir obligāta prasība, ka divriteņiem jābūt aprīkotiem ar dažiem vienkāršiem aizsarglīdzekļiem— bremzēm, zvanu un atstarotājiem. Dažas valstis ir gājušas tālāk un izvirza papildprasības par redzamību, ķiverēm, bērnu sēdeklīšiem un minimālo vecumu, no kura atļauts braukt ar velosipēdu pa sabiedriskas lietošanas ceļiem.

Automašīnu konstrukcija un tehnoloģija

Uzlabojot vieglo un kravas automašīnu konstrukciju, iespējams samazināt risku, ka sadursmes gadījumā velosipēdisti gūs traumas. Piemēram, ieviešot vieglo automašīnu priekšgala tehnisko risinājumu, kas ir mazāk bīstams riteņbraucējiem, un nepārredzamo vietu atpakaļskata spoguļus kravas automašīnām. Dažas jaunas automašīnas ir aprīkotas ar riteņbraucēju pamanīšanas sistēmām, kas var automātiski iedarbināt bremzes, lai izvairītos no negadījuma.

Infrastruktūra un satiksmes pārvaldība

Nodalot divriteņus no pārējās transporta plūsmas, proti, izveidojot nepārtrauktus veloceliņus, iespējams samazināt automašīnu un velosipēdu sadursmju skaitu. Palīdz arī lielāki braukšanas ātruma ierobežojumi (30 km/h vai 20 jūdzes stundā).

ES finansēti projekti

  • Projekts “SAFECYCLE” turpinājās līdz 2012. gadam, un tajā tika apzināti vairāki e-drošības pielietojuma veidi.
  • Projekta “BIKEPAL” gaitā gan politikas veidotājus, gan augstskolu studentus informē par velosatiksmes drošības jautājumiem.