Liikenne ja liikkuminen

Polkupyöräilijät

Pyöräilijöiden osuus kaikista tieliikennekuolemista EU:ssa on vähitellen kasvamassa, ja nykyisin se on 8 %. EU pyrkii edistämään pyöräilijöiden turvallisuutta monin tavoin.

Pakolliset turvatoimet

PolkupyöräilijäEräät perustason turvalaitteet, kuten jarrut, soittokello ja heijastimet, ovat pyörissä pakollisia kaikissa EU-maissa. Joissakin maissa on myös lisävaatimuksia, jotka koskevat näkyvyyttä, kypärän käyttöä ja lastenistuimia sekä yleisillä teillä pyöräilyn vähimmäisikärajaa.

Ajoneuvojen suunnittelu ja teknologia

Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen suunnittelua parantamalla voidaan vähentää pyöräilijöiden vammautumisriskiä. Esimerkiksi autojen keulat voidaan rakentaa törmäystilanteessa mahdollisimman vähän vahingoittaviksi ja kuorma-autoihin voidaan asentaa katvepeilit. Joissakin uusissa autoissa on myös pyöräilijöiden havaitsemisjärjestelmä, joka automaattisesti aktivoi jarrut onnettomuuden välttämiseksi.

Infrastruktuuri ja liikenteen hallinta

Polkupyörien erottaminen muusta liikenteestä yhtenäisten pyöräilykaistojen avulla vähentää osaltaan autojen ja polkupyörien välisiä kolareita. Myös alhaisemmat nopeusrajoitukset (30 km/h) voivat auttaa.

EU:n rahoittamat hankkeet

  • SAFECYCLE-hanketta toteutettiin vuoteen 2012 asti, ja siinä keskityttiin sähköisiin turvasovelluksiin.
  • BIKEPAL-hankkeessa tiedotetaan pyöräilyn turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä päätöksentekijöille ja korkeakouluopiskelijoille.