Liikuvus ja transport

Jalgratturid

Jalgratturite osakaal ELi kõigist liiklussurmadest on 8% ning see kasvab. EL võtab jalgrattaga sõitmise turvalisemaks muutmiseks meetmeid mitmesugustes valdkondades.

Kohustuslikud ohutusmeetmed

JalgratturMõned põhilised ohutusseadmed, nagu pidurid, kell ja helkurid, peavad jalgratastel olema igas ELi riigis. Mõnes riigis kehtivad täiendavad eeskirjad seoses nähtavuse, kiivri ja lastetooli kasutamise ning jalgrattaga teedel sõitmise miinimumvanusega.

Sõidukite konstruktsioon ja tehnoloogia

Sõiduautode ja raskeveokite konstruktsiooni täiustamisega võidakse vähendada jalgratturite vigastamise ohtu kokkupõrkel. Vigastuste ohtu vähendavad näiteks selliselt kujundatud auto esiosa, mis kokkupõrkel võimalikult väikest kahju tekitab, ning veoauto pimealapeegel. Peale selle on mõned uued autod varustatud jalgratturi tuvastamise süsteemiga, mis õnnetuse vältimiseks automaatselt pidurid aktiveerib.

Taristu ja liikluskorraldus

Jalgrataste eraldamine mootorsõidukitest katkestamata jalgrattaradadega aitab vähendada autode ja jalgrataste kokkupõrkeohtu. Väiksem piirkiirus (30 km/h või 20 mph) aitab samuti ohtu vähendada.

ELi rahastatud projektid

  • Projekt SAFECYCLE kestis kuni 2012. aastani ja selle käigus tehti kindlaks mitu e-ohutusrakendust.
  • Projektiga BIKEPAL suurendatakse nii poliitikakujundajate kui ka üliõpilaste seas teadlikkust jalgrattaga liiklemise ohutusest.