Mobilita a doprava

Cyklisté

Podíl cyklistů na celkovém počtu úmrtí v důsledku nehod na silnicích činí v EU 8 %. Jedná se bohužel o lehce rostoucí trend. Evropská unie se proto pomocí různých opatření snaží bezpečnost cyklistů na silnicích zvyšovat.

Povinná bezpečnostní opatření

CyklistaNěkolik základních prvků bezpečnostní výbavy kola (brzdy, zvonek a světla) musí mít cyklisté v každé zemi EU. V některých zemích platí další pravidla, např. povinnost používat vybavení ke zvýšení viditelnosti cyklistů, povinnost nosit přilbu, dále pravidla týkající se dětských sedaček či minimální věkové hranice pro jízdu po silnici.

Konstrukce a vybavení motorových vozidel

Zdokonalená konstrukce a vybavení osobních i nákladních aut přispívá ke snížení rizika zranění cyklistů. Jedná se zejména o deformační zóny v přední časti vozidel sloužící k minimalizaci zranění osob či zpětná zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu. Některé nové automobily jsou vybaveny systémem detekce cyklistů, který v případě nebezpečí automaticky aktivuje brzdy, aby se předešlo nehodě.

Infrastruktura a řízení provozu

Vyčlenění cyklistických tras a jejich oddělení od ostatní dopravy pomocí nepřerušovaných cyklistických pruhů pomáhá redukovat počet kolizí s vozidly. Pozitivně působí i omezení rychlosti na 30km/h ve frekventovaných úsecích.

Projekty financované z EU

  • SAFECYCLE – tento projekt probíhal do roku 2012 a pomohl identifikovat řadu IT aplikací ke zvýšení bezpečnosti.
  • BIKEPAL – zvyšuje povědomí o otázkách bezpečnosti cyklistů jak mezi tvůrci politik, tak studenty vysokých škol.