Мобилност и транспорт

Велосипедисти

Делът на велосипедистите от общия брой смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС е 8 %, а тенденцията е към бавно покачване. ЕС работи в различни области, за да подобри безопасността на колоезденето.

Задължителни мерки за безопасност

ВелосипедистиСъществуват няколко основни аксесоара и елемента за безопасност — спирачки, звънец и светлоотразители — които са задължителни за велосипедите във всички страни от ЕС. В някои страни обаче съществуват и допълнителни изисквания за видимост, каски, детски седалки и минимална възраст за каране на велосипед по пътищата.

Проектиране на превозни средства и технологии

По-доброто проектиране на автомобилите и тежкотоварните превозни средства може да доведе до понижаване на риска от нараняване на велосипедистите, по-специално подходящо проектираните предни части на автомобилите и огледалата за мъртвата точка при обратно виждане за камионите. Някои нови автомобили са оборудвани дори със системи за отчитане на присъствието на велосипедисти, които могат автоматично да задейства спирачките, за да се избегнат произшествия.

Инфраструктура и управление на движението

Отделянето на велосипедите от останалото движение на непрекъснати велосипедни алеи помага за намаляване на инцидентите с автомобили. По-ниските ограничения на скоростта (30 км/ч) също са от полза.

Проекти, финансирани от ЕС

  • SAFECYCLE продължи до ноември 2012 г. и в неговите рамки бяха установени редица подходящи информационни и комуникационни технологии, които могат да подобрят безопасността на велосипедистите.
  • В рамките на проекта BIKEPAL се повишава осведомеността на създателите на политики и на студентите по въпроси, свързани с безопасността на велосипедистите.