Transport och rörlighet

Barn

Barn är särskilt sårbara i trafiken. Varje år omkommer drygt 700 barn under 15 år och 100 000 skadas på vägarna i EU.

Säkerhetsbälte och bilbarnstolar

BarnSäkerhetsbältet minskar risken för skador vid en olycka. Enligt EU-lagstiftningen ska alla ha bälte på sig i alla typer av fordon. Barn som är längre än 135 cm får använda det vanliga säkerhetsbältet. Barn under 135 cm ska använda utrustning som passar för deras längd och vikt när de färdas i bil eller lastbil. Det är nu olagligt att använda en bakåtvänd bilbarnstol i det främre passagerarsätet om inte krockkudden är urkopplad.

I trafiksäkerhetsprojektet Child undersöker man hur barn skadas i trafikolyckor. Resultaten ska bidra till att bilbarnstolar utformas bättre.

Barn som cyklister och fotgängare

Föräldrar och lärare kan visa barnen hur man ska bete sig i trafiken. Men barn bör också få formell utbildning i de grundläggande trafikreglerna innan de får cykla ute i trafiken. Barn ska alltid ha hjälm på sig när de cyklar, precis som också vuxna bör ha.

Resultaten från Rose 25-projektet har bidragit till en broschyr med europeiska riktlinjer för trafiksäkerhetsutbildning för unga. Riktlinjerna bygger på erfarenheterna i 25 EU-länder.

Mer om cyklister och trafiksäkerhet

Mer om fotgängare och trafiksäkerhet