Mobilita a doprava

Deti

Obzvlášť ohrozenou skupinou v cestnej premávke sú deti. Každoročne príde o život na európskych cestách viac ako 700 detí vo veku do 15 rokov a 100 000 sa zraní.

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy (autosedačky)

DetiBezpečnostné pásy môžu znížiť riziko úrazu pri nehode. Podľa právnych predpisov EÚ je používanie bezpečnostných pásov povinné vo všetkých vozidlách. Deti s telesnou výškou nad 1,35 m môžu používať bezpečnostné pásy pre dospelých. Na prepravu detí s nižšou telesnou výšku sa v autách a nákladných vozidlách musia využívať zadržiavacie zariadenia primerané ich vzrastu a hmotnostnej kategórii. V súčasnosti je podľa právnych predpisov na prednom sedadle spolujazdca možné použitie autosedačky so sedením proti smeru jazdy iba v prípade, ak je vypnutý airbag.

Projekt CHILD skúma spôsoby, ako dochádza ku zraneniam detí pri dopravných nehodách. Jeho zistenia by mali pomôcť pri návrhoch bezpečnejších detských zadržiavacích systémov (autosedačiek).

Deti ako cyklisti a chodci

Pravidlá cestnej premávky pre chodcov sa deti môžu učiť za pomoci učiteľov a rodičov na príkladoch z bežného života. Bez riadnej výučby základných pravidiel cestnej premávky by však deti nemali mať možnosť jazdiť na bicykli po ceste. A podobne ako dospelí by mali mať pri jazde na bicykli na hlave po celý čas prilbu.

Jedným z výsledkov projektu ROSE 25 je brožúra, ktorá obsahuje európske usmernenia o vzdelávaní mladých v oblasti cestnej bezpečnosti. Usmernenia vychádzajú zo skúseností zozbieraných v 25 členských štátoch EÚ.

Viac o bezpečnosti na cestách a cyklistoch

Viac o bezpečnosti na cestách a chodcoch