Mobilność i transport

Dzieci

Dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa ze względu na brak znajomości z zasadami ruchu drogowego. Każdego roku na drogach europejskich ginie przeszło 700 dzieci w wieku poniżej 15 lat, a 100 000 dzieci odnosi obrażenia.

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące dzieci

ChildrenPasy bezpieczeństwa mogą obniżyć ryzyko odniesienia obrażeń w wypadku. Dlatego UE zatwierdziła przepisy nakazujące zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach. Dzieci o wzroście nie przekraczającym 1,35 m, podróżujące w samochodach oraz pojazdach ciężarowych powinny być zabezpieczone przez urządzenia odpowiednio przystosowane do wielkości i wagi ciała. Wyższe dzieci mogą zapinać pas bezpieczeństwa przeznaczony dla osób dorosłych. Stosowanie urządzeń przytrzymujących dziecko tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu po stronie pasażera nie jest już dozwolone, chyba, że wyłączona została poduszka powietrzna.

W ramach projektu CHILD czynione są starania, by dowiedzieć się więcej o rodzajach obrażeń odnoszonych przez dzieci w wypadkach. Wyniki opracowania mogą być wykorzystane do ulepszenia konstrukcji urządzeń przytrzymujących dzieci.

Dzieci na rowerach oraz poruszające się pieszo

Nauczyciele i rodzice mogą uczyć dzieci bezpieczeństwa drogowego w terenie (nauka praktyczna). Dzieci powinny jeździć po drodze na rowerze tylko po przeszkoleniu w zakresie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Wskazane jest, by dzieci - oraz dorośli – zakładali kask podczas jazdy rowerem.

Rezultaty projektu ROSE 25 omówiono w broszurze zawierającej wytyczne na temat edukacji młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Wytyczne oparte zostały o doświadczenia zebrane w 25 krajach UE.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa drogowego dla rowerzystów

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa drogowego dla osób pieszych