Liikuvus ja transport

Lapsed

Lapsed on liikluses eriti ohustatud. Igal aastal saab Euroopa teedel surma üle 700 alla 15-aastase lapse ning vigastada veel 100 000 last.

Turvavööd ja laste turvasüsteemid

LapsedTurvavööd võivad õnnetuse korral vigastuse ohtu vähendada. ELi õigusaktide kohaselt tuleb neid kasutada kõigis sõidukites. Lapsed, kes on pikemad kui 135 cm, võivad kasutada täiskasvanute turvavööd. Alla 135 cm pikkuste laste puhul tuleb sõidu- ja veoautodes kasutada nende pikkusele ja kaalule vastavat varustust. Seljaga sõidusuunas paigaldatava lapseistme kasutamine juhi kõrvalistmel on nüüd keelatud, välja arvatud juhul, kui turvapadi on deaktiveeritud.

Projekti CHILD raames uuritakse, millisel moel lapsed õnnetustes vigastada saavad. Selle tulemused peaksid aitama täiustada lasteturvasüsteemide disaini.

Lapsed jalgratturite ja jalakäijatena

Õpetajad ja lapsevanemad võivad õpetada lastele ohutut liiklemist jalakäijatena (õppimine praktilise tegevuse kaudu). Enne aga, kui lastel lubatakse liigelda jalgrattaga, peaksid nad läbima koolituse põhiliste liikluseeskirjade tundmaõppimiseks. Sarnaselt täiskasvanutele peaksid lapsed jalgrattaga sõites alati kandma kiivrit.

Projekti ROSE 25 ühe tulemusena koostati noortele suunatud liiklusohutusõpetuse Euroopa juhised. Juhised põhinevad 25 ELi liikmesriigi kogemustel.

Lisateave jalgratturite liiklusohutuse kohta

Lisateave jalakäijate liiklusohutuse kohta