Mobilita a doprava

Děti

Děti jsou obzvláště ohroženy. Každý rok přijde na evropských silnicích o život 700 dětí mladších 15 let a 100 000 se jich zraní.

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy (autosedačky)

DětiBezpečnostní pásy snižují při nehodě riziko zranění. Podle evropských předpisů je jejich používání povinné ve všech vozidlech. Děti vyšší než 1,35 m mohou používat pásy pro dospělé. Při přepravě dětí s nižší tělesnou výškou se v autech a nákladních vozidlech musí používat zádržné systémy přiměřené jejich vzrůstu a váze. Podle současných právních předpisů se na předním sedadle spolujezdce může používat autosedačka orientovaná proti směru jízdy pouze tehdy, je-li vypnutý airbag.

Projekt CHILD zkoumá, jakým způsobem děti při dopravních nehodách přicházejí ke zraněním. Výsledky by měly pomoci konstrukci dětských zádržných systémů ještě zdokonalit.

Děti jako cyklisté a chodci

Pravidla silničního provozu pro chodce se děti mohou učit za pomoci učitelů a rodičů na každodenních praktických příkladech. Bez řádného osvojení základních pravidel silničního provozu by však dětem nemělo být dovoleno jezdit na kole po silnici. A podobně jako dospělí by měli mít při jízdě na hlavě po celou dobu přilbu.

Jedním z výsledků projektu ROSE 25 je brožura, která obsahuje evropské směrnice o vzdělávaní mládeže v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pokyny vycházejí ze zkušeností nasbíraných v 25 členských státech EU.

Další informace o zajišťování bezpečnosti cyklistů

Další informace o zajišťování bezpečnosti chodců