Мобилност и транспорт

Деца

Децата са особено уязвими. Всяка година повече от 700 деца под 15-годишна възраст загиват по пътищата на Европа, а 100 000 биват ранявани.

Предпазни колани и системи за обезопасяване на деца

ДецаПредпазните колани могат да намалят риска от травма при катастрофа. Съгласно правото на ЕС предпазните колани трябва да се използват във всички превозни средства. Деца с ръст над 1,35 м могат да използват предпазния колан за възрастни. Децата с ръст под 1,35 м трябва да използват съответстващо на ръста и теглото им оборудване при пътуване в автомобили или камиони. Използването на обърнато назад детско столче на предната седалка вече е нарушение на закона, освен ако въздушната възглавница не е дезактивирана.

Проектът CHILD разглежда начините, по които децата получават травми при катастрофи. Очаква се резултатите от него да помогнат за подобряване на системите за обезопасяване на деца.

Децата като колоездачи и пешеходци

Учителите и родителите могат да учат децата на правилата за безопасност, които трябва да спазват като пешеходци (обучение в практиката). Децата трябва обаче да преминат обучение за основните правила за движение, преди да им се позволи да карат велосипеди по пътищата. Подобно на възрастните, децата трябва да носят каска винаги, когато карат велосипед.

Резултатите от проекта ROSE 25 включват брошура с европейски насоки за обучение по пътна безопасност за младежи. Насоките се основават на опита на 25 държави от ЕС.

Още за пътната безопасност за велосипедисти

Още за пътната безопасност за пешеходци