Mobilność i transport

Krajowe strategie na rzecz bezpieczeństwa drogowego i plany działania

Wiele krajów UE przyjmuje formalne dokumenty strategiczne określające ich cele i plany działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najlepsze praktyki

Przykłady najlepszych sposobów postępowania: planowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – strategie krajowe .

Nie są to formalne zalecenia Komisji, ale raczej materiały stymulujące przyszłą dyskusję. Więcej przykładów zostanie dodanych w najbliższym czasie.

Dokument ten opracowała unijna grupa wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa drogowego, w której skład wchodzą specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego reprezentujący rządy krajów UE, na podstawie wyników analiz praktyk i rozwiązań krajowych.

Strategie krajowe

Na tej stronie będziemy publikować także krajowe strategie na rzecz bezpieczeństwa drogowego i plany działania, gdy tylko zostaną udostępnione.

Inne ważne informacje

Click on the map below to access information about individual countries

ltu lva est svk cze hun bgr grc hrv svn pol aut ita deu nld dnk fin swe nor gbr irl cyp esp prt fra mlt