Mobilitāte un transports

Transportlīdzekļi

Neredzamo zonu spoguļi

Neredzamo jeb tā dēvēto aklo zonu spoguļi ļauj autovadītājiem labāk redzēt, kas atrodas automašīnai blakus. Parastajos spoguļos vadītāji ne vienmēr var saskatīt tieši līdzās esošus gājējus, riteņbraucējus un automašīnas, īpaši pagriežoties ap stūri.

Kravas nostiprināšana un nestandarta kravas

Pienācīgi nostiprinot kravu, tiek novērstas traumas cilvēkiem, transportlīdzekļu un īpašuma bojājums un satiksmes sastrēgumi izkritušas kravas dēļ.

Dienas gaitas lukturi

Dienas gaitas lukturi iedegas vienmēr, iedarbinot motoru. Pateicoties tiem, automašīnas ir daudz vieglāk pamanāmas uz ceļa.

Elektroniskās drošības sistēmas

Transportlīdzekli var aprīkot ar automatizētām drošības sistēmām, kas automašīnu padara "gudrāku". Tās ir transportlīdzekļiem paredzētas elektroniskas sistēmas, kas autovadītājam palīdz izvairīties no briesmām. Piemēram, tās iedarbina bremzes, ja automašīna atrodas pārāk tuvu kādam citam objektam, vai arī aktivizē brīdinājuma signālus, ja automašīna izbrauc no savas joslas.

Transportlīdzekļu tehniskā apskate

Automobolis, kuru pienācīgi uztur, kas ir pilnīgā darba kārtībā un atbilst visām drošības prasībām, retāk nokļūst ceļu satiksmes negadījumā.

Placeholder

Motocikli un mopēdi nenodrošina braucējiem tikpat lielu aizsardzību kā vieglās vai kravas automašīnas, jo tie nav tik stabili un droši.

Riepas

Nekvalitatīvas vai vecas riepas ar nodilušu protektora rievoto kārtu var izraisīt jūsu mašīnas slīdēšanu lietainā laikā vai bremzējot. Jaunas, kvalitatīvas riepas garantē optimālu saķeri ar ceļu, ļauj ietaupīt degvielu un samazināt troksni un izmešu daudzumu.

Transportlīdzekļu kategorijas
Drošības jostas

Drošības jostas ir visvienkāršākais un vislētākais paņēmiens, kā novērst traumas satiksmes negadījumā. Tās ir ierīkotas pilnīgi visās automašīnās, un to lietošanai nevajag nekādas īpašas tehnoloģijas. Kopš 2006. gada visā ES obligāti jāpiesprādzējas visās automašīnās.