Liikenne ja liikkuminen

Ajoneuvot

Katvepeilit

Niin sanottujen katvepeilien eli kuolleen tai sokean kulman peilien kautta kuljettaja näkee paremmin autonsa sivulle. Tavanomaisista peileistä kuljettajat eivät varsinkaan kääntyessään kulman ympäri aina näe ajoneuvon sivulla olevia jalankulkijoita, polkupyöriä tai autoja.

Lastin kiinnittäminen ja erikoiskuljetukset

Kuorman oikea kiinnittäminen estää henkilö-, ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja sekä liikenneruuhkia, joita tielle pudonnut tai levinnyt lasti aiheuttaa.

Huomiovalot

Erityiset huomiovalot (Daytime Running Lights, DRL-valot) syttyvät automaattisesti aina, kun ajoneuvon moottori käynnistetään. Ne lisäävät henkilöautojen ja muiden ajoneuvojen näkyvyyttä huomattavasti.

eSafety

Ajoneuvoissa olevia älykkäitä turvajärjestelmiä kutsutaan usein yleisesti eSafety-järjestelmiksi. Kyseessä ovat ajoneuvoissa olevat elektroniset laitteet, joiden tarkoituksena on auttaa kuljettajaa välttämään vaaraa. Tällaiset laitteet voivat esimerkiksi jarruttaa, jos auto on vaarassa törmätä johonkin, tai antaa hälytysmerkin, jos auto ajautuu pois kaistalta.

Ajoneuvojen tarkastus

Asianmukaisesti huolletulla ja toimivalla ajoneuvolla, joka täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset, on muita pienempi todennäköisyys joutua liikenneonnettomuuteen.

Placeholder

Mopot ja moottoripyörät ovat kiikkerämpiä ja suojaavat kyydissä olijoita heikommin kuin henkilö- tai kuorma-autot. Sen vuoksi ne ovat myös haavoittuvampia liikenteessä.

Renkaat

Heikkolaatuiset tai vanhat renkaat, joiden urasyvyys on matala, saattavat aiheuttaa auton joutumisen luisuun sateella tai jarrutettaessa. Uudet, laadukkaat renkaat pitävät auton paremmin tiellä, säästävät polttoainetta sekävähentävät melua ja päästöjä.

Ajoneuvoluokat
Turvavyöt

Turvavyöt ovat helpoin ja edullisin tapa välttää kolarissa loukkaantuminen. Turvavyöt ovat valmiina kaikissa autoissa. Vuodesta 2006 turvavöiden käyttö on ollut pakollista kaikissa ajoneuvoissa koko EU:n alueella.