Mobilita a doprava

Vozidla

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu umožňují řidiči lepší výhled na dění podél vozidla. Bez nich řidič nemusí vždy vidět chodce, cyklisty a automobily, které se vyskytují bezprostředně vedle nich, a to zejména při odbočování.

Zabezpečení nákladu a přeprava nadměrného nákladu

Řádné zabezpečení nákladu je prevencí zranění osob, škod na vozidlech a na majetku a dopravních zácep způsobených uvolněním nákladu.

Světla pro denní svícení

Světla pro denní svícení („daytime running lights“ neboli DRL) se automaticky rozsvítí při nastartování motoru. Výrazným způsobem tak zlepšují viditelnost automobilů i ostatních vozidel.

Inteligentní bezpečnostní systémy

Pro tyto tzv. inteligentní bezpečnostní systémy se někdy používá termín e-bezpečnost („eSafety“). Jedná se o elektronická zařízení, která jsou zabudovaná ve vozidlech a jež mají řidičům pomoci vyhnout se nebezpečí, například automatickou aktivací brzd v případě, že se vozidlo nachází příliš blízko jiného objektu, nebo vydáváním varovného signálu, když vozidlo vybočí se svého jízdního pruhu.

Kontrola vozidel

U řádně udržovaného a správně fungujícího vozidla, které splňuje všechny bezpečnostní požadavky, existuje menší riziko účasti na dopravní nehodě.

Placeholder

Menší stabilita motocyklů, mopedů a skútrů a nižší úroveň ochrany, kterou poskytují, z nich činí vozidla s vyšším rizikem pro posádku než v případě aut či kamiónů.

Pneumatiky

Nekvalitní nebo staré pneumatiky se sníženou hloubkou vzorku mohou za deště nebo při brzdění způsobit smyk vozidla. Nové, kvalitní pneumatiky drží auto na vozovce, snižují spotřebu paliva a také úroveň hluku i emisí.

Kategorie vozidel
Bezpečnostní pásy

Pásy jsou levným, snadným a dostupným řešením, které pomáhá předejít mnoha zraněním. Jejich používání nezávisí na žádném dalším komplikovaném technickém vybavení a jsou montovány do všech aut. Od roku 2006 je v EU jejich používání povinné ve všech vozidlech.