Transport och rörlighet

Fordonskategorier

Fordonskategorier

Enligt EU:s regler delas motorfordon och släpfordon in i fyra olika kategorier.

Kategori L

Mopeder och motorcyklar, samt snöskotrar, terränghjulingar och andra mindre tre- och fyrhjulingar.

Motorcyklar delas in i två undergrupper – med eller utan sidovagn. Det finns också en undergrupp för trehjuliga mopeder, som har mindre motor och lägre toppfart än andra trehjulingar.

Kategori M

Fordon med minst fyra hjul som är avsedda för persontransport – i huvudsak personbilar.

Kategori N

Fordon för godstransport, indelade efter storlek – i huvudsak lastbilar och skåpbilar.

Kategori O

Släpvagnar och påhängsvagnar.