Mobilnost in promet

Kategorije vozil

Kategorije vozil

Po zakonodaji EU so štiri kategorije motornih in priklopnih vozil.

Kategorija L

Mopedi in motorna kolesa ter vsa terenska vozila ter druga mala vozila s tremi ali štirimi kolesi.

Znotraj kategorije L so motorna vozila razdeljena v 2 podskupini (s stransko prikolico ali brez). V posebni podskupini so mopedi s tremi kolesi z manjšo močjo motorja, ki dosegajo manjše hitrosti kot motorna trikolesa.

Kategorija M

Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov – zlasti avtomobili.

Kategorija N

Motorna vozila, namenjena prevozu blaga, zlasti tovorna in dostavna vozila.

Kategorija O

Priklopniki in polpriklopniki.