Mobilita a doprava

Kategórie vozidiel

Kategórie vozidiel

Právne predpisy EÚ delia vozidlá a prípojné vozidlá do štyroch širších kategórií.

Kategória L

Mopedy a motocykle, ako aj terénne vozidlá (štvorkolky) a ďalšie typy malých vozidiel s 3 alebo 4 kolesami.

V rámci kategórie L sa motocykle ďalej delia na 2 skupiny (s alebo bez postranného vozíka). Na skupiny sa delia aj trojkolesové mopedy, ktoré majú motory s nižším objemom a nižšie maximálne rýchlosti, ako motorové trojkolky.

Kategória M

Motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu osôb – hlavne autá.

Kategória N

Motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru, radené podľa nosnosti – hlavne nákladné autá a dodávky.

Kategória O

Prípojné vozidlá a návesy.