Mobilitate și transporturi

Categorii de vehicule

Categorii de vehicule

Legislaţia UE clasifică vehiculele cu motor şi remorcile în 4 mari categorii:

Categoria L

Mopede şi motociclete, vehicule pentru toate tipurile de teren (ATV-uri sau quaduri) şi alte vehicule mici cu 3 sau 4 roţi.

Categoria L este subdivizată în 2 subcategorii: motociclete cu şi fără ataş. De asemenea, pentru mopede există o categorie specială cu 3 roţi, echipate cu motoare cu o capacitate cilindrică inferioară şi care pot atinge o viteză maximă mai mică decât autovehiculele cu trei roţi.

Categoria M

Vehicule cu cel puţin 4 roţi destinate transportului de pasageri - în special, autoturisme.

Categoria N

Vehicule destinate transportului de mărfuri, clasificate după mărime, în special, camioane şi furgonete.

Categoria O

Remorci şi semi-remorci.