Mobilność i transport

Kategorie pojazdów

Kategorie pojazdów

Przepisy prawne UE rozdzielają pojazdy silnikowe i ich przyczepy na cztery ogólne kategorie.

Kategoria L

Do tej kategorii należą mopedy i motocykle, jak również pojazdy terenowe (quady) i inne niewielkie pojazdy silnikowe trójkołowe lub czterokołowe. Motocykle rozdzielone są w ramach kategorii L na dwie grupy – z wózkami bocznymi i bez wózków. Istnieje także podział na mopedy trójkołowe, z mniejszymi silnikami oraz niższą prędkością maksymalną niż motocykle trójkołowe.

Kategoria M

Do kategorii tej należą pojazdy silnikowe posiadające przynajmniej cztery koła, przeznaczone do przewozu pasażerów.

Kategoria N

Pojazdy silnikowe tej kategorii przeznaczone są do przewozu towarów. Pogrupowane pod względem wielkości, obejmują samochody ciężarowe i mikrobusy.

Kategoria O

Przyczepy i naczepy.