Liikenne ja liikkuminen

Ajoneuvoluokat

Ajoneuvoluokat

EU-lainsäädäntö jakaa moottoriajoneuvot ja perävaunut neljään pääluokkaan.

Luokka L

Mopot ja moottoripyörät sekä mönkijät ja muut pienet ajoneuvot, joissa on 3–4 pyörää.

L-luokan sisällä moottoripyörät on jaettu kahteen alaluokkaan (sivuvaunulliset ja -vaunuttomat). Myös kolmipyöräisillä mopoilla, joiden moottori on pienempi ja enimmäisnopeus alhaisempi kuin kolmipyöräisillä moottoripyörillä, on oma alaluokkansa.

Luokka M

Ajoneuvot, joissa on ainakin neljä pyörää ja jotka on suunniteltu kuljettamaan matkustajia – käytännössä henkilöautot.

Luokka N

Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ajoneuvot koon mukaan ryhmiteltyinä. Käytännössä paketti- ja kuorma-autot.

Luokka O

Perävaunut ja puoliperävaunut.