Liikuvus ja transport

Sõidukikategooriad

Sõidukikategooriad

ELi õigusaktides jaotatakse mootorsõidukid ja haagised 4 laia kategooriasse.

L-kategooria

Mopeedid ja mootorrattad ning maastikusõidukid (quads) ja muud kolme- või neljarattalised väikesõidukid.

L-kategoorias on mootorrattad jaotatud kahte alarühma (külgkorviga ja külgkorvita). Omaette alarühma kuuluvad ka kolmerattalised mopeedid, millel on väiksemad mootorid ja väiksem suurim kiirus kui kolmerattalistel mootorsõidukitel.

M-kategooria

Vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud mootorsõidukid – peamiselt sõiduautod.

N-kategooria

Kaubaveoks konstrueeritud mootorsõidukid, rühmitatud suuruse järgi. Peamiselt veoautod ja furgoonautod.

O-kategooria

Haagised ja poolhaagised.