Mobilita a doprava

Pneumatiky

Nekvalitné alebo staré pneumatiky s nízkou výškou dezénu môžu spôsobiť šmyk vozidla vo vlhkom počasí alebo pri brzdení. Nové kvalitné pneumatiky udržia vaše auto na vozovke, šetria pohonné hmoty a znižujú mieru hluku a emisií.

Tyres

Výber pneumatík – pozrite si údaje na štítku

Od 1. novembra 2012 sa v EÚ zaviedol systém označovania, ktorý ma pomôcť pri výbere pneumatík s najlepšími parametrami z hľadiska palivovej úspornosti, priľnavosti na mokrom povrchu a úrovne hluku. Pneumatiky pre autá a ľahké úžitkové vozidlá musia byť označené informačným štítkom/nálepkou s povinnými technickými údajmi. U pneumatík pre ťažké nákladné vozidlá bude informačný štítok súčasťou technickej dokumentácie a takisto bude dostupný na internete.

Environmentálne prínosy

Odhaduje sa, že palivovo úsporné pneumatiky môžu do roku 2020 za predpokladu ich rozšírenia na dostatočný počet vozidiel priniesť úsporu 6,6 milióna ton ekvivalentu ropy ročne. Takisto by mohli prispieť k zníženiu emisií CO2 o 4 milióny ton ročne. Porovnateľná hodnota by sa dala dosiahnuť v prípade ročného úbytku 1,3 milióna pasažierov v autách z ciest EÚ.

Vyššia bezpečnosť na cestách a pokles úrovne hluku

Súčasťou informačných štítkov budú údaje o schopnosti vozidla zabrzdiť s hodnotenými pneumatikami na mokrej vozovke. Najlepšie pneumatiky môžu skrátiť brzdnú dráhu vozidla o niekoľko metrov.

Na informačnom štítku bude aj údaj o úrovni hluku emitovaného pneumatikami.