Mobilitāte un transports

Riepas

Nekvalitatīvas vai vecas riepas ar nodilušu protektora rievoto kārtu var izraisīt jūsu mašīnas slīdēšanu lietainā laikā vai bremzējot. Jaunas, kvalitatīvas riepas garantē optimālu saķeri ar ceļu, ļauj ietaupīt degvielu un samazināt troksni un izmešu daudzumu.

Tyres

Izvēloties autoriepas, meklējiet marķējumu

ES ir ieviesusi marķējumu (no 2012. gada 1. novembra), lai patērētājiem palīdzētu izvēlēties vislabākās riepas, kas palīdz taupīt degvielu, nodrošina saķeri un rada vismazāk trokšņa. Uz riepām, kas paredzētas vieglajām automašīnām un vieglajiem komerciālajiem automobiļiem, jābūt marķējumam ar informāciju par preci. Savukārt riepām, kas paredzētas lielai slodzei, marķējums ir tehniskajā dokumentācijā un tīmekļa vietnēs.

Labvēlīga ietekme uz vidi

Ja riepas, kas palīdz taupīt degvielu, izmantotu plaši, būtu iespējams līdz 2020. gadam ietaupīt aptuveni 6,6 Mtoe (miljoni tonnu naftas ekvivalenta) degvielas gadā. Tādējādi varētu arī samazināt CO2 emisiju par 4 miljoniem tonnu gadā — tas atbilst apjomam, ko gadā uz ES ceļiem saražo 1,3 miljoni vieglo automašīnu.

Drošāk un klusāk

Ar šo marķējumu riepas iedalīs kategorijās atkarībā no tā, kā tās bremzē un slapja ceļa. Riepām, kurām šis rādītājs ir labs, bremzēšanas ceļš ir īsāks par vairākiem metriem.

Marķējumā būs arī norādīts, kuras riepas ir visklusākās.