Mobilita a doprava

Pneumatiky

Nekvalitní nebo staré pneumatiky se sníženou hloubkou vzorku mohou za deště nebo při brzdění způsobit smyk vozidla. Nové, kvalitní pneumatiky drží auto na vozovce, snižují spotřebu paliva a také úroveň hluku i emisí.

Tyres

Výběr pneumatik – zkontrolujte si jejich označení

Od 1. listopadu 2012 zavedla EU systém označování, který spotřebitelům umožní vybírat pneumatiky podle palivové účinnosti, přilnavosti na mokré vozovce a úrovně hluku. Pneumatiky pro osobní automobily a lehká užitková vozidla musí mít štítek s informacemi o výrobku. U pneumatik pro těžká nákladní vozidla se označení objeví v technické dokumentaci a na internetových stránkách.

Přínosy pro životní prostředí

Hospodárné pneumatiky by při širokém využití mohly do roku 2020 ročně ušetřit přibližně 6,6 Mtoe (miliony tun ropného ekvivalentu) paliva. Mohly by rovněž ročně snížit emise CO2 o 4 miliony tun, což odpovídá každoročnímu stažení 1,3 milionu osobních aut ze silnic v EU.

Bezpečnější a tišší

Toto označení také poskytuje informace o schopnosti pneumatiky dobře zabrzdit na mokré silnici. Vysoce účinné pneumatiky mohou snížit brzdnou dráhu vozidla až o několik metrů.

Označení rovněž udává informace o hlučnosti pneumatik.