Mobilita a doprava

Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy sú najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako zabrániť zraneniam pri zrážke. Nevyužívajú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých autách. Používanie bezpečnostných pásov je v EÚ od roku 2006 povinné vo všetkých vozidlách.

V zmysle právnych predpisov EÚ má každá osoba povinnosť použiť bezpečnostné pásy, pokiaľ sedí na sedadle, ktoré je ním vybavené.

Nerešpektovanie tejto povinnosti je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na cestách (na prvom mieste je prekračovanie povolenej rýchlosti, na treťom alkohol za volantom). Zo štúdie EÚ o bezpečnosti na cestách (2008) vyplýva, že opatrenia zamerané na používanie bezpečnostných pásov by mohli každoročne v EÚ zachrániť až 7 300 životov.

A čo airbagy? Airbagy nepredstavujú náhradu za bezpečnostné pásy. Vždy používajte bezpečnostné pásy, aj v prípade, že je vozidlo vybavené airbagmi!

Deti
  • deti s výškou nepresahujúcou 1,35 metra či tie, ktoré cestujú v autách/vozidlách vybavených bezpečnostnými zariadeniami musia používať zariadenia schválené pre ich vzrast;
  • vyššie deti môžu používať bezpečnostné pásy pre dospelých;
  • na predných sedadlách sa nesmú používať autosedačky so sedením proti smeru jazdy v prípade, že airbagy nie sú vyradené z prevádzky.
  • Okrem určovania právnych noriem EÚ takisto finančne prispieva na celoeurópske kampane na podporu používania bezpečnostných pásov deťmi.