Mobilność i transport

Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa są najłatwiejszym i najtańszym środkiem zaradczym, by uniknąć obrażeń przy kolizji. Nie wymagają specjalnej techniki i zainstalowane są we wszystkich pojazdach. Zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojazdach jest obowiązkowe od roku 2006.

Ustawodawstwo UE zobowiązuje kierowcę i pasażerów do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojazdach oraz na wszystkich siedzeniach wyposażonych w takie pasy. Niezapinanie pasów bezpieczeństwa jest drugim najważniejszym powodem śmierci w wypadkach drogowych. W tej dziedzinie ustępuje tylko problemowi nadmiernej prędkości i plasuje się wyżej niż jazda w stanie nietrzeźwym. Rezultatem studium przeprowadzonego przez Komisję Europejską był wniosek, z którego wynika, że egzekwowanie obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa może uratować nawet 7300 osób rocznie na drogach UE.

UWAGA: Poduszka powietrzna nie zastępuje pasa bezpieczeństwa! Dlatego też należy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa, nawet wówczas gdy pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne!

Dzieci

Dzieci o wzroście nie przekraczającym 1,35 m, podróżujące w samochodach oraz pojazdach ciężarowych, powinny być przytrzymane przez urządzenia przystosowane do ich wagi. Wyższe dzieci mogą zapinać pas bezpieczeństwa przeznaczony dla osób dorosłych. Stosowanie urządzeń przytrzymujących dziecko tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu po stronie pasażera nie jest już dozwolone, chyba, że wyłączona została poduszka powietrzna.

W ramach projektu EUCHIRES 2007 miał za zadanie promowanie zapinania pasów bezpieczeństwa i stosowania systemów przytrzymujących dzieci. Najwięcej uwagi poświęcono problematyce dotyczącej dzieci w wieku od 4 do 12 lat.