Liikuvus ja transport

Turvavööd

Turvavööd on lihtsaimad ja odavaimad vahendid õnnetuse korral vigastuste vältimiseks. Need ei nõua eritehnoloogiat ning paigaldatakse kõigisse autodesse. Alates 2006. aastast on turvavööde kinnitamine kohustuslik kõigis sõidukites kogu Euroopa Liidus.

ELi õiguse kohaselt peavad juht ja kaasreisijad kandma turvavööd alati, kui iste on sellega varustatud.

Turvavöö kinnitamata jätmine on lubatud sõidukiiruse ületamise järel teine olulisim liikluses hukkumise põhjus, millele omakorda järgneb joobes juhtimine. Liiklusohutust käsitlevas ELi uuringus (2008) järeldatakse, et turvavööde kasutamist edendavate meetmetega võidaks igal aastal ELis säästa kuni 7 300 inimelu.

Ent turvapadjad? Turvapadjad ei asenda turvavööd. Kasutage alati turvavööd, isegi kui teie autol on turvapadjad.

Lapsed
  • Kui laps on alla 135 cm pikkune või reisib sõidu-/veoautos, kus on turvavarustus, peab kasutama tema suurusele vastavat tunnustatud varustust.
  • Pikemad lapsed võivad kasutada täiskasvanute turvavööd.
  • Seljaga sõidusuunas paigaldatava lapseistme kasutamine juhi kõrvalistmel on nüüd keelatud, välja arvatud juhul, kui turvapadi on deaktiveeritud.
  • Lisaks turvavööde kasutamist käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisele rahastab EL ka üleeuroopalisi kampaaniaid laste turvavööde kasutamise edendamiseks.