Transport och rörlighet

Säkrare vägar för motorcyklar och mopeder

Praktiskt och roligt…

MotorcyklarAllt fler motorcyklar och mopeder kör på våra vägar. Särskilt i storstäderna kan de vara en lösning på problem som köer, brist på parkeringsplatser och höga bilkostnader.

Motorcyklister kan vara allt från nöjesåkare på tunga maskiner till ungdomar och yrkesarbetande som varje dag åker till skolan eller jobbet med sin moped. Mellan 2001 och 2010 ökade antalet mc-förare i EU med 48 procent (till cirka 34,5 miljoner mellan 2010 och 2013).

…men farligt

Jämfört med bilar är motorcyklar och mopeder inte lika stabila och synliga, och föraren har inte samma skydd. Motorcyklister är oproportionerligt ofta inblandade i dödliga och allvarliga olyckor. De flesta sker i stadstrafik och beror på den mänskliga faktorn.

År 2013 omkom över 4 700 mc-förare i EU. Motorcykelolyckorna står för runt 15 procent av alla dödsolyckor på vägarna och mopedolyckorna för cirka 3 procent. Det innebär att motorcyklar och mopeder är inblandade i cirka 18 procent av alla dödsolyckor, trots att de bara utgör 11 procent av alla motorfordon.

Bättre säkerhet för motorcyklar och mopeder – vad gör EU?

EU arbetar för att öka säkerheten för motorcyklar och mopeder genom