Transport och rörlighet

Fordonsbesiktning

Om du sköter underhållet av ditt fordon ordentligt, fungerar det som det ska och uppfyller alla säkerhetskrav. Då löper du också mindre risk för en trafikolycka.

Trafiksäkerhetskontroller är inte bara en garanti för att ditt fordon fungerar som det ska, utan är också viktiga av miljöskäl och för konkurrensen i transportsektorn.

Det finns två sorters kontroller: flygande inspektioner på vägen och regelbundna besiktningar där ägaren måste ta sitt fordon till ett specialistcentrum.

Regelbundna besiktningar

Enligt EU-lagstiftningen ska alla fordon och släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningarna ska se till att alla fordon i EU är trafiksäkra och uppfyller samma säkerhetsnormer som när de registrerades för första gången.

Flygande inspektioner

Enligt EU-lagstiftningen får man i alla EU-länder göra oaviserade inspektioner av nyttofordon på vägen, oavsett om fordonet är registrerat i EU eller inte.

Inspektionen omfattar bromsar, utsläpp och fordonets allmänna skick. Förarna kan också få visa aktuella besiktningsprotokoll eller bevis för att fordonet har genomgått en obligatorisk kontrollbesiktning.

Trafiksäkerhetspaket

Syftet med förslaget är att öka säkerheten på vägarna. Över 1 200 liv skulle kunna räddas genom de nya åtgärderna. Trafiksäkerhetspaketet omfattar regelbundna besiktningar, flygande inspektioner och registrering av fordon. Läs mer...

EU-projekt för bättre inspektioner

Inom studien Autofore har man undersökt hur EU-lagstiftningen om kontroller kan anpassas till nya framsteg inom fordons-, diagnos- och kommunikationstekniken.

Inom Idelsy-projektet tog man fram förfaranden för att hantera komplexa elektroniska säkerhetssystem i nya fordon vid kontrollbesiktningar.