Mobilnost in promet

Pregledi vozil

Pri vozilu, ki je redno in dobro vzdrževano ter izpolnjuje vse varnostne zahteve, je verjetnost prometne nesreče manjša.

Tehnični pregledi zagotavljajo pravilno delovanje vašega vozila. Pomembni so tudi za varstvo okolja in za zagotavljanje poštene konkurence na področju prometa.

Ločimo 2 vrsti pregledov: cestni pregledi tehnične brezhibnosti na kraju samem in redni pregledi vozil v specialističnih centrih.

Redni pregledi

Po zakonodaji EU mora večina motornih in priklopnih vozil opraviti redne preglede. S tem se zagotavlja, da so vsa vozila po vsej EU tehnično brezhibna in izpolnjujejo enake varnostne zahteve kot ob prvi registraciji vozila.

Cestni pregled tehnične brezhibnosti

Po zakonodaji EU se lahko cestni pregledi gospodarskih vozil izvajajo nenapovedano v kateri koli državi EU, ne glede na to, ali je bilo vozilo registrirano v EU ali ne.

Pri tem pregledajo zavore, izpuste in splošno stanje vozila. Od voznikov lahko tudi zahtevajo poročilo o pregledu tehnične brezhibnosti ali dokazilo o obveznem tehničnem pregledu vozila.

Sveženj o tehničnih pregledih

Glavni cilj zakonodajnega predloga je izboljšanje cestnoprometne varnosti. Z novimi ukrepi bi lahko rešili več kot 1 200 življenj. Sveženj predlogov v zvezi s tehničnimi pregledi zajema redne tehnične preglede, cestne preglede tehnične brezhibnosti in registracijo vozil. Več...

Projekti EU za izboljšanje tehničnih pregledov

Študija AUTOFORE je preučila načine za izboljšanje sedanjih predpisov o tehničnih pregledih, ki naj bi upoštevali nove dosežke pri razvoju tehnologije vozil ter diagnostične in komunikacijske tehnologije.

Projekt IDELSY je razvil testne postopke za pregled zahtevnih elektronskih varnostnih sistemov v novih vozilih.