Mobilitate și transporturi

Inspecţia tehnică auto

Un autovehicul bine întreţinut şi care îndeplineşte toate cerinţele de siguranţă este mai puţin expus riscului de a provoca un accident rutier.

Efectuarea inspecţiei tehnice este importantă nu numai pentru a garanta buna funcţionare a vehiculului, ci şi din considerente ecologice. De asemenea, permite asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa europeană a transporturilor.

Inspecţia tehnică este de 2 tipuri: controale rutiere ad hoc şi inspecţii periodice (proprietarul autovehiculului trebuie să se adreseze unui centru specializat).

Inspecţia tehnică periodică (ITP)

Legislaţia UE prevede că toate vehiculele şi remorcile trebuie verificate periodic, pentru a garanta faptul că acestea sunt în condiţii bune de funcţionare şi îndeplinesc aceleaşi standarde de siguranţă ca în momentul în care au fost înmatriculate.

Controlul tehnic rutier

Legislaţia UE prevede posibilitatea realizării de controale tehnice rutiere pentru vehiculele utilitare, în orice ţară a UE, indiferent dacă acestea sunt înmatriculate într-un stat membru sau într-o ţară terţă.

Aceste verificări se referă la sistemul de frânare, nivelul de emisii şi starea generală a vehiculului. De asemenea, conducătorilor auto li se poate cere să prezinte un document recent care să ateste faptul că vehiculul respectiv este la zi cu inspecţiile tehnice obligatorii.

Pachetul privind inspecția tehnică auto

Principalul obiectiv al propunerii este îmbunătățirea siguranței rutiere. Prin aplicarea măsurilor propuse, ar putea fi salvate peste 1 200 de vieți. Pachetul privind inspecția tehnică auto acoperă controalele periodice, inspecțiile rutiere și înmatricularea vehiculelor. Informații suplimentare...

Proiecte europene privind ameliorarea inspecţiilor tehnice auto

Studiul AUTOFORE analizează diverse modalităţi prin care legislaţia europeană actuală privind inspecţiile tehnice auto să cuprindă şi ultimele evoluţii tehnologice din industria auto, inclusiv cele de diagnosticare şi comunicare.

Proiectul IDELSY a elaborat proceduri de testare a sistemelor electronice de siguranţă cu care sunt echipate noile vehicule, în cadrul inspecţiilor tehnice auto.