Mobilność i transport

Inspekcja pojazdów

Prawidłowo utrzymywany i funkcjonujący pojazd, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, ma mniejszą szansę spowodowania wypadku drogowego.

Kontrole sprawności przyczyniają się nie tylko do bezpieczeństwa na drogach poprzez sprawdzenie, czy pojazd funkcjonuje prawidłowo. Mają również znaczenie z uwagi na środowisko oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w sektorze transportu. Występują dwa rodzaje oceny sprawności: drogowe kontrole wyrywkowe oraz okresowe, gdy właściciel pojazdu musi zabrać go do specjalisty.

Kontrole okresowe

Ustawodawstwo obowiązujące w UE wymaga, by wszystkie pojazdy oraz ich przyczepy były poddawane inspekcji w regularnych okresach czasu. Ustawodawstwo to jest gwarancją, że kontrolowane na obszarze UE pojazdy były sprawne oraz spełniały te same standardy bezpieczeństwa, które były wymagane podczas ich pierwszej rejestracji.

Kontrola drogowa

Zgodnie z ustawodawstwem UE, niezapowiedziane techniczne kontrole drogowe pojazdów użytkowych mogą być prowadzone na obszarze UE, bez względu na to, czy pojazdy te są zarejestrowane w Unii Europejskiej, czy też poza nią. Kontrole te obejmują inspekcję hamulców, zawartości spalin oraz ocenę ogólnego stanu pojazdu. Mogą wówczas być wymagane raport z inspekcji technicznej na drodze lub dowód, że pojazd przeszedł pomyślnie obowiązkowy test sprawności pojazdu.

Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego

Głównym celem wniosku ustawodawczego jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nowym środkom można by uratować życie ponad 1200 ofiarom wypadków komunikacyjnych. Pakiet obejmuje okresowe badania techniczne, inspekcje drogowe i rejestrację pojazdów. Więcej informacji...

Projekty

W ramach projektu AUTOFORE dokonano badania sposobów rozszerzenia bieżącego ustawodawstwa UE na kontrole sprawności pojazdów, obejmujące także nowe rozwiązania w pojazdach, a także technikę diagnostyki i łączności.

Partnerzy projektu IDELSY opracowali procedury testów uwzględniające złożone elektroniczne systemy bezpieczeństwa w nowych pojazdach przechodzących kontrole sprawności.