Mobiliteit en vervoer

Voertuiginspectie

Een goed onderhouden en goed functionerend voertuig dat aan alle veiligheidseisen voldoet, raakt minder snel bij een verkeersongeval betrokken.

Voertuiginspecties zijn er niet alleen om na te gaan of uw auto wel in orde is, ze zijn ook belangrijk voor het milieu en voor een eerlijke concurrentie in de transportsector.

Er zijn twee soorten inspecties: inspecties langs de kant van de weg en periodieke keuringen waarvoor uw voertuig naar een keuringscentrum of gespecialiseerde garage moet.

Periodieke keuringen

Volgens de EU-wetgeving moeten alle voertuigen en aanhangers regelmatig gekeurd worden. Die wetten garanderen ook dat voertuigen uit de hele EU veilig zijn en aan dezelfde normen blijven beantwoorden als op het moment van inschrijving.

Inspecties langs de kant van de weg

Volgens de EU-wetgeving mogen in elk EU-land onaangekondigde controles van bedrijfsvoertuigen worden gehouden, ook van voertuigen die niet in de EU ingeschreven staan.

Bij die controles worden de remmen, de uitlaatgassen en de algemene toestand van het voertuig gecontroleerd. Bestuurders moeten ook recente inspectiepapieren laten zien of op een andere manier aantonen dat de verplichte periodieke keuringen hebben plaatsgevonden.

Pakket inzake technische controles

De voornaamste doelstelling van het voorstel is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door de voorgestelde maatregelen kunnen meer dan 1200 levens worden gered. Het pakket inzake technische controles omvat apk-keuringen, controles langs de weg en voertuigregistratie. Lees meer...

EU-projecten om de inspecties te verbeteren

AUTOFORE was een studie om na te gaan of de bestaande EU-wetgeving over voertuiginspecties kon worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in autotechniek, keuringsmiddelen en communicatietechnologie.

Bij het project IDELSY zijn procedures ontwikkeld om de complexe elektronische veiligheidssystemen in nieuwe voertuigen te keuren.