Mobilitāte un transports

Transportlīdzekļu tehniskā apskate

Automobolis, kuru pienācīgi uztur, kas ir pilnīgā darba kārtībā un atbilst visām drošības prasībām, retāk nokļūst ceļu satiksmes negadījumā.

Tehniskās pārbaudes ne tikai ļauj pārliecināties par to, ka jūsu transportlīdzeklis darbojas pienācīgi, bet ir nozīmīgas arī vides apsvērumu dēļ un godīgas konkurences nodrošināšanai transorta nozarē.

Ir divu veidu pārbaudes: tehniskās pārbaudes uz ceļiem un periodiskās tehniskās apskates īpašos specializētos centros.

Periodiskas pārbaudes

ES tiesību akti paredz visu veidu transportlīdzekļu un to piekabju regulāras pārbaudes. Šie tiesību akti kalpo par bāzi, lai pārliecinātos, ka visi ES reģistrētie transportlīdzekļi ir labā stāvoklī un atbilst tām pašām drošības normām, kā to reģistrēšanas brīdī.

Pārbaudes uz ceļiem

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES teritorijā jebkurā brīdī var veikt komerciālo transportlīdzekļu tehnisko apskati uz ceļiem neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir vai nav reģistrēts ES.

Šo pārbaužu priekšmets ir bremžu darbība, emisijas un transportlīdzekļa vispārējais stāvoklis. No vadītāja var prasīt, lai viņš uzrāda pēdējo pārbaužu ziņojumus vai pierādījumu, ka transportlīdzeklis ir izgājis obligāto tehnisko apskati.

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums

Priekšlikuma galvenais mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Īstenojot jaunos pasākumus, varētu izglābt dzīvību vairāk nekā 1200 cilvēkiem. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums paredz regulāras pārbaudes, inspekcijas uz ceļiem un noteikumus par transportlīdzekļu reģistrāciju. Lasīt vairāk...

ES projekti, kuru mērķis ir labākas tehniskās pārbaudes

Pētījumā “AUTOFORE” izvērtēja dažādas iespējas, kā paplašinat ES noteikumus par tehniskajām pārbaudēm, lai ņemtu vērā jaunas tendences transportlīdzekļu konstrukcijas un diagnostikas jomā un komunikācijas tehnoloģijā.

Projektā “IDELSY” izstrādāja procedūras, kā pārbaudāmas sarežģītas, elektroniskas drošības sistēmas, ar kurām aprīkoti jaunākie transportlīdzekļi.