Mobilumas ir transportas

Transporto priemonių apžiūra

Tinkamai prižiūrima ir gerai veikianti transporto priemonė, atitinkanti visus saugos reikalavimus, turi mažesnę tikimybę patekti į avariją.

Technine apžiūra ne tik užtikrinama, kad jūsų transporto priemonė veiktų tinkamai, ji svarbi ir saugant aplinką bei siekiant sąžiningos konkurencijos transporto sektoriuje.

Vertinimo rūšių yra dvi: techninės būklės patikrinimai keliuose ir reguliarūs patikrinimai, per kuriuos savininkai su transporto priemone turi apsilankyti specialiame centre.

Reguliarūs patikrinimai

ES teise užtikrinama, kad visos transporto priemonės ir priekabos būtų reguliariai tikrinamos. Remiantis teisės aktais tikrinama, kad visos ES transporto priemonių techninė būklė būtų tinkama ir kad jos atitiktų tokius pačius saugos reikalavimus kaip ir pirmą kartą jas registruojant.

Techninės būklės patikrinimas kelyje

Pagal ES teisę komercinių transporto priemonių techninė būklė iš anksto apie tai nepranešus gali būti tikrinama keliuose bet kurioje ES šalyje nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonė registruota ES.

Per šiuos patikrinimus įvertinamos stabdžių sistemos, dujų išmetimas ir bendra transporto priemonės būklė. Vairuotojų taip pat gali būti prašoma pateikti paskutines patikrinimo ataskaitas arba įrodymą, kad atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra.

Techninės apžiūros teisės aktų rinkinys

Šiuo pasiūlymu visų pirma siekiama geriau užtikrinti saugų eismą keliuose. Numatytos naujos priemonės gali padėti išsaugoti daugiau kaip 1200 gyvybių per metus. Techninės apžiūros teisės aktų rinkinyje numatytos periodinės apžiūros, techninės būklės patikrinimai kelyje ir transporto priemonių registracija. Plačiau...

Apžiūrų gerinimo ES projektai

Atliekant tyrimą AUTOFORE nagrinėti dabartinių technines apžiūras reglamentuojančių ES teisės aktų išplėtimo būdai atsižvelgiant į transporto priemonių, diagnostikos ir ryšių technologijų raidą.

Vykdant projektą IDELSY, parengtos bandymo procedūros sudėtingoms elektroninėms naujų transporto priemonių saugos sistemoms įvertinti atliekant šių transporto priemonių techninę apžiūrą.