Liikenne ja liikkuminen

Ajoneuvojen tarkastus

Asianmukaisesti huolletulla ja toimivalla ajoneuvolla, joka täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset, on muita pienempi todennäköisyys joutua liikenneonnettomuuteen.

Katsastuksessa ei ainoastaan tarkasteta ajoneuvosi kuntoa. Katsastukset ovat tärkeitä myös ympäristösyistä sekä kuljetusalan oikeudenmukaisen kilpailun turvaamisen kannalta.

Ajoneuvojen tarkastuksia on kahta lajia: ratsian muodossa tapahtuvia tarkastuksia, sekä määräaikaistarkastuksia, jolloin omistajan on vietävä ajoneuvonsa katsastusasemalle.

Määräaikaiskatsastukset

EU-lainsäädännöllä huolehditaan, että kaikki ajoneuvot ja perävaunut katsastetaan määräajoin. EU-lainsäädäntö muodostaa perustan katsastuksille, joilla varmistetaan, että ajoneuvot koko EU:ssa ovat ajokuntoisia ja täyttävät yhä samat turvallisuusstandardit kuin ensirekisteröintihetkellä.

Ratsiat

EU-lainsäädännön mukaan hyötyajoneuvot voidaan ratsata siitä etukäteen ilmoittamatta missä hyvänsä EU-maassa huolimatta siitä, onko ajoneuvo rekisteröity EU:n alueella.

Tällaisissa ratsioissa tarkastetaan jarrut, päästöt ja ajoneuvon yleiskunto. Kuljettajalta voidaan myös vaatia raporttia äskettäin suoritetuista tarkastuksista tai todistusta siitä, että ajoneuvo on läpäissyt pakollisen katsastuksen.

Liikennekelpoisuuspaketti

Ehdotuksen päätavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelluilla toimenpiteillä voitaisiin pelastaa jopa yli 1 200 ihmishenkeä. Liikennekelpoisuuspaketti kattaa määräaikaistarkastukset, ratsiat ja ajoneuvojen rekisteröinnin. Lue lisää...

Katsastuskäytäntöjä parantavia EU-hankkeita

AUTOFORE-tutkimuksessa tarkasteltiin, miten nykyistä EU:n katsastuksia koskevaa lainsäädäntöä voitaisiin kehittää niin, että lainsäädännössä otettaisiin huomioon ajoneuvo-, vianmääritys- ja viestintätekniikoiden viimeaikainen kehitys.

IDELSY-hankkeessa kehitettiin testausmenetelmiä, joilla voidaan katsastuksen aikana testata uusien ajoneuvojen monimutkaisia sähköisiä turvajärjestelmiä.