Liikuvus ja transport

Sõiduki tehnoülevaatus

Õigesti hooldatud ja töökorras sõiduk, mis vastab kõigile ohutusnõuetele, võib liiklusõnnetusse sattuda väiksema tõenäosusega.

Tehnoülevaatuse käigus ei tehta üksnes kindlaks, et teie sõiduk on töökorras, vaid see on oluline ka keskkonnaga seotud põhjustel ning õiglase konkurentsi tagamiseks transpordisektoris.

On olemas kahte liiki kontrolle: maanteedel teostatavad kontrollid ja perioodilised kontrollid, mille puhul sõidukiomanikud peavad oma sõiduki viima ülevaatuspunkti.

Perioodiline kontroll

ELi õigusaktides on sätestatud, et kõiki sõidukeid ja haagiseid kontrollitakse korrapäraste ajavahemike järel. Selle alusel kontrollitakse, et sõidukid oleksid kogu ELis maanteesõiduks kõlblikud ja vastaksid samadele ohutusnõuetele, kui nende esmakordsel registreerimisel.

Maanteedel teostatav kontroll

ELi õigusaktide alusel võib mis tahes ELi liikmesriigi maanteedel teostada kommertssõidukite etteteatamata kontrolle, olenemata sellest, kas sõiduk on ELis registreeritud või mitte.

Kõnealused kontrollid hõlmavad pidureid, heitkoguseid ja sõiduki üldseisundit. Sõidukijuhtidel võidakse samuti paluda esitada viimased ülevaatusaruanded või tõendusmaterjal selle kohta, et sõiduk on läbinud kohustusliku tehnoülevaatuse.

Tehnoülevaatuspakett

Ettepaneku peamine eesmärk on suurendada liiklusohutust. Kavandatavate uute meetmetega oleks võimalik säästa üle 1200 inimelu. Tehnoülevaatuspakett käsitleb korrapäraseid kontrolle, kontrolle maanteedel ning sõidukite registreerimist. Lugege täiendavalt...

ELi projektid kontrollide täiustamiseks

Uuringu AUTOFORE raames uuriti võimalusi, kuidas uuendada praegusi tehnoülevaatust käsitlevaid ELi õigusakte, et võtta arvesse arengut sõiduki-, diagnostika- ja sidetehnoloogia valdkondades.

Projekti IDELSY raames töötati välja katsemenetlused keeruliste elektrooniliste ohutussüsteemide jaoks uutes tehnoülevaatust läbivates sõidukites.