Mobilitet og Transport

Bilinspektion

Det er mindre sandsynligt, at en bil, der er ordentligt vedligeholdt, fuldt funktionsdygtig, og som opfylder alle sikkerhedskrav, bliver involveret i en ulykke.

Teknisk kontrol af din bil sikrer ikke blot, at den fungerer ordentligt, men er også vigtig af hensyn til miljøet og for at sikre fair konkurrence i transportsektoren.

Der findes 2 former for vurderinger: syn ved vejsiden og periodiske syn, hvor ejerne skal have deres biler tjekket i særlige synshaller.

Perodiske syn

EU-lovgivningen sikrer, at alle køretøjer og anhængere bliver kontrolleret regelmæssigt. Den er udgangspunkt for at kontrollere, at biler i hele EU er teknisk i orden og opfylder de samme sikkerhedsnormer, som da de blev indregistreret første gang.

Syn ved vejsiden

EU-lovgivningen giver mulighed for uanmeldt kontrol af erhvervskøretøjer på vejene i et hvilket som helst EU-land, uanset om bilen er indregistreret i EU.

Kontrollen omfatter bremser, udstødning og bilens generelle stand. Chaufføren kan også blive afkrævet en nyere synsrapport eller bevis for, at bilen har bestået den lovpligtige tekniske kontrol.

Køretøjssikkerhedspakken

Hovedformålet med forslagene er at øge trafiksikkerheden. De nye tiltag vil kunne redde mere end 1 200 liv. Trafiksikkerhedspakken omfatter periodiske syn, syn ved vejsiden og køretøjsregistrering. Få mere at vide...

EU-projekter for at forbedre inspektionen

Undersøgelsen AUTOFORE har belyst, hvordan man kan udvide den nugældende EU-lovgivning om teknisk kontrol til at omfatte ny udvikling inden for bilproduktions-, diagnose- og kommunikationsteknologi.

Projektet IDELSY har udviklet kontrolprocedurer til at håndtere komplekse elektroniske sikkerhedssystemer i nye biler, der skal gennem teknisk kontrol.