Мобилност и транспорт

Преглед на превозните средства

Вероятността едно добре поддържано и напълно функциониращо превозно средство, което отговаря на всички изисквания за безопасност, да участва в пътни произшествия е по-малка.

Проверките за техническа изправност не само гарантират, че вашият автомобил работи както трябва, но са важни и от екологична гледна точка, както и за гарантиране на лоялна конкуренция в транспортния сектор.

Има 2 вида оценки: пътни проверки и периодични проверки, когато собствениците трябва да закарат автомобила в специализиран център.

Периодични проверки

Правото на ЕС гарантира, че всички автомобили и ремаркета се проверяват редовно. То дава база за проверки дали автомобилите в ЕС са технически изправни и отговарят на същите стандарти за безопасност, както когато са били регистрирани за пръв път.

Пътна проверка

Според правото на ЕС във всяка страна от Съюза могат да бъдат извършвани необявени предварително пътни проверки на товарни автомобили, независимо дали превозното средство е регистрирано в ЕС.

При тези проверки се проверяват спирачките, емисиите и общото състояние на превозното средство. От водачите може да се изисква също да представят скорошни доклади за инспекция или удостоверение, че превозното средство е преминало задължителна проверка за техническа изправност.

Пакет за техническата изправност

Основната цел на предложението е подобряване на пътната безопасност. Повече от 1 200 души могат да бъдат спасени благодарение на новите мерки. Пакетът за техническата изправност обхваща периодичните проверки, крайпътните проверки и регистрацията на превозните средства. Прочетете повече...

Проекти на ЕС за подобряване на контрола

Проучването AUTOFORE търси начини как сегашното законодателство на ЕС за проверките за техническа изправност да обхване и последните новости в автомобилните технологии и технологиите за диагностика и комуникация.

Проектът IDELSY разработи процедури за проверка при работа със сложни електронни системи за безопасност в нови автомобили, преминаващи проверки за техническа изправност.