Transport och rörlighet

Smarta bilar

Intelligenta, fordonsbaserade förarstödsystem gör din bil smartare. Det rör sig om elektronisk utrustning i bilen som hjälper föraren att undvika faror, t.ex. genom att aktivera bromsarna när man kommer för nära ett hinder eller genom att varna när bilen glider ut ur körfältet.

Olika typer av säkerhetssystem

Det finns många olika typer av elektroniska säkerhetssystem för bilar, och det utvecklas nya hela tiden. Det kan handla om allt från kollisionsvarnare och bromshjälp till körfältsvakt. En del system gör sig tydligt påminda när man kör, medan andra är mer passiva, t.ex. färdskrivare och inbrottsskydd.

Fördelar

Intelligent fartanpassning, bältesvarnare, elektronisk stabilitetskontroll, alkolås, konvojsystem och färdskrivare förbättrar trafiksäkerheten avsevärt.

Projekt

Advisors-projektet har utvärderat avancerade förarstödsystems säkerhet, miljöprestanda och effektivitet. Man har också lagt fram förslag på hur man kan få fler att använda systemen.

eSafetyAware-projektet uppmuntrar ny säkerhetsteknik i fordon genom informationskampanjer och andra evenemang.