Mobilita a doprava

Elektronická bezpečnosť (eSafety)

Inteligentné bezpečnostné systémy vo vozidlách sa často súborne nazývajú „e-bezpečnostné“ systémy. Ide o elektronické zariadenia vo vozidlách, ktorých účelom je pomôcť vodičovi predchádzať nebezpečným situáciám, napríklad aktivovaním bŕzd v prípade, že vozidlo je príliš blízko pri objekte alebo vyslaním výstražného signálu pri opustení jazdného pruhu.

Rozličné typy bezpečnostných systémov

Vo vozidlách sa používa mnoho typov elektronických bezpečnostných systémov a na vývoji ďalších sa neustále pracuje. Spomenieme napríklad systémy na zabránenie zrážke a podporu brzdenia či systém varovania na nebezpečenstvo pri zmene jazdného pruhu. Tieto systémy v značnej miere zasahujú do priebehu jazdy. Iné, ako napr. zariadenia na zaznamenávanie priebehu udalostí alebo denných aktivít a opatrenia na zabránenie otvorenia poškodeného zámku, sú pasívnejšie.

Výhody

Inteligentné systémy na prispôsobenie rýchlosti, signál odopnutého bezpečnostného pásu, systém elektronickej kontroly stability, detektory alkoholu so systémom zablokovania riadenia pre notoricky známych porušovateľov či vodičov služobných vozidiel alebo systémy na zaznamenávanie vybraných prevádzkových údajov z vozidla významným spôsobom zvyšujú bezpečnosť na cestách.

Projekty

Projekt ADVISORS hodnotil bezpečnosť, environmentálne vlastnosti a efektívnosť pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS – advanced driver-assistance systems). Takisto odporučil spôsob, ako rozšíriť používanie systémov ADAS.

Projekt eSafetyAware podporuje zavádzanie nových bezpečnostných technológií pre vozidlá prostredníctvom informačných kampaní a ďalších podujatí.