Mobilitāte un transports

Elektroniskās drošības sistēmas

Transportlīdzekli var aprīkot ar automatizētām drošības sistēmām, kas automašīnu padara "gudrāku". Tās ir transportlīdzekļiem paredzētas elektroniskas sistēmas, kas autovadītājam palīdz izvairīties no briesmām. Piemēram, tās iedarbina bremzes, ja automašīna atrodas pārāk tuvu kādam citam objektam, vai arī aktivizē brīdinājuma signālus, ja automašīna izbrauc no savas joslas.

Dažādi drošības sistēmu veidi

Ir dažādas autotransporta līdzekļu automatizētās drošības sistēmas, un nepārtraukti tiek izstrādātas jaunas. Tās var būt, piemēram, pretsadursmju sistēmas, bremžu palīgmehānismi un joslas šķērsošanas brīdinājuma sistēmas. Šīs minētās sistēmas ir diezgan agresīvas, bet ir arī citas, pasīvākas, piemēram, brauciena datu ierakstītāji un pretaizdzīšanas iekārtas.

Ieguvumi

Automatizētas ātruma pielāgošanas sistēmas, signāls, kas brīdina, ka nav uzlikta drošības josta, elektroniskā stabilitātes kontrole, alkohola aizdedzes atslēga (alkoloks) profesionāliem autobraucējiem un tiem, kas atkārtoti pieķerti, braucam reibumā, un brauciena datu ierakstītāji būtiski uzlabo ceļu satiksmes drošību.

Projekti

Projektā ADVISORS ir novērtēta modernizēto autovadītāja atbalsta sistēmu drošība, ekoloģiskie rādītāji un efektivitāte. Tajā arī tika ierosināti veidi, kā izplatīt šo sistēmu izmantošanu.

Projekts eSafetyAware ar informatīvajām kampaņām un citiem pasākumiem mudina ieviest jaunu transportlīdzekļa drošības tehnoloģiju.