Liikuvus ja transport

eSafety

Sõidukipõhiseid intelligentseid ohutussüsteeme kutsutakse sageli ühiselt eSafety-süsteemideks. Need on sõidukites paiknevad elektroonilised seadmed, mille eesmärk on aidata juhil ohtusid vältida, näiteks aktiveerides piduri, kui auto on mõnele objektile liiga lähedal või ohusignaalid, kui sõiduk väljub oma sõidureast.

Ohutussüsteemide erinevad tüübid

Autode jaoks on olemas palju eri tüüpi elektroonilisi ohutussüsteeme ning pidevalt töötatakse välja uusi. Nende hulka kuuluvad näiteks kokkupõrke vältimise ja pidurdusabi süsteemid ning sõidureast kõrvalekaldumise hoiatussüsteemid. Need süsteemid on küllaltki aktiivselt sekkuvad, kuid mõned muud – sündmuste ja läbitud teekonna andmete salvestid ning autolukkude lahtimurdmise vastased meetmed – on passiivsemad.

Kasu

Intelligentsed kiiruse kohandamise süsteemid, turvavöö kinnitamise meeldetuletus, elektrooniline stabiilsuskontroll, alkolukud korduvrikkujatele ja elukutselistele juhtidele ning sündmuste ja läbitud teekonna andmete salvestid parandavad liiklusohutust märgatavalt.

Projektid

Projekti ADVISORS raames hinnati kõrgetasemeliste juhiabisüsteemide (ADAS) ohutust, keskkonnamõju ja tõhusust. Samuti tutvustati selle raames võimalusi selliste süsteemide leviku laiendamiseks.

Projekti eSafetyAware raames soodustatakse sõidukiohutuse alase uue tehnoloogia kasutuselevõttu teabekampaaniate ja muude sündmuste abil.