Κινητικότητα και Μεταφορές

Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSafety)

Τα νέα «έξυπνα» συστήματα ασφάλειας που διαθέτουν τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρονικές διατάξεις που βοηθούν τον οδηγό να αποφεύγει τον κίνδυνο, για παράδειγμα ενεργοποιώντας τα φρένα όταν το όχημα είναι πολύ κοντά σε ένα αντικείμενο, ή εκπέμποντας σήματα προειδοποίησης όταν το όχημα παρεκκλίνει της πορείας του.

Διάφοροι τύποι συστημάτων ασφάλειας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας οχημάτων, και συνεχώς αναπτύσσονται νέα. Πρόκειται για συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, υποβοήθησης των φρένων, προειδοποίησης σε περίπτωση παρέκκλισης της πορείας, κλπ. Τα συγκεκριμένα είναι αρκετά ενεργά, ωστόσο υπάρχουν και άλλα περισσότερο παθητικά, όπως, συστήματα καταγραφής γεγονότων και διαδρομών, ή πρόληψης της παραβίασης των κλειδαριών του αυτοκινήτου.

Οφέλη

Συστήματα που προσαρμόζουν την ταχύτητα, υπενθυμίζουν τη χρήση ζώνης ασφαλείας, ελέγχουν τη σταθερότητα του αυτοκινήτου, εμποδίζουν την οδήγηση σε περίπτωση αλκοολαιμίας, ή καταγράφουν τα γεγονότα και τις διαδρομές, μπορούν να αυξήσουν την οδική ασφάλεια.

Προγράμματα

Το πρόγραμμα ADVISORS αξιολόγησε την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την απόδοση των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (ADAS). Επίσης, πρότεινε τρόπους διάδοσης της χρήσης των ADAS.

Το πρόγραμμα eSafetyAware ενθαρρύνει την εισαγωγή νέας τεχνολογίας ασφάλειας των οχημάτων μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και άλλων εκδηλώσεων.