Mobilitet og Transport

E-sikkerhed

Intelligente sikkerhedssystemer i biler omtales ofte under ét som e-sikkerhedssystemer. Det drejer sig om elektronik, der skal hjælpe chaufføren med at undgå fare, f.eks. ved at bremse, hvis bilen er for tæt på en ting, eller udsende advarselssignaler, hvis bilen ikke holder sig i sin bane.

Forskellige typer sikkerhedssystemer

Der findes mange former for elektroniske sikkerhedssystemer til biler, og der kommer hele tiden nye til. De spænder fra kollisionsforebyggelses- og bremsehjælpeanordninger til systemer, der holder bilen i dens bane. Disse systemer griber ind i kørslen, mens andre – f.eks. registrering af data om hændelser og ture og anordninger, der skal forhindre, at bilens låse brækkes op – er mere passive.

Fordele

Intelligente hastighedskontrolsystemer, advarselslamper til sikkerhedsseler, elektronisk stabilitetskontrol, alkolåse til spritbilister og erhvervschauffører og systemer til registrering af hændelser og ture øger trafiksikkerheden væsentligt.

Projekter

ADVISORS-projektet vurderede sikkerheden, miljøresultaterne og effektiviteten af avancerede førerstøttesystemer (ADAS). Det foreslog også, hvordan man kunne gøre brugen af ADAS mere udbredt.

Projektet eSafetyAware tilskynder til indførelse af ny teknologi, der skal gøre biler sikrere, gennem informationskampagner og andre arrangementer.