Mobilita a doprava

Inteligentní bezpečnostní systémy

Pro tyto tzv. inteligentní bezpečnostní systémy se někdy používá termín e-bezpečnost („eSafety“). Jedná se o elektronická zařízení, která jsou zabudovaná ve vozidlech a jež mají řidičům pomoci vyhnout se nebezpečí, například automatickou aktivací brzd v případě, že se vozidlo nachází příliš blízko jiného objektu, nebo vydáváním varovného signálu, když vozidlo vybočí se svého jízdního pruhu.

Typy bezpečnostních systémů

V současné době existuje mnoho různých druhů elektronických bezpečnostních systému pro vozidla a stále se vyvíjejí nové. Jedná se o systémy pro prevenci kolizí, pro asistenci při brzdění či systém varování při vybočení z jízdního pruhu. Tyto systémy mají na řízení poměrně velký vliv, ale existují i takové, které řidič příliš nevnímá (např. zařízení pro zaznamenávání údajů o jednotlivých jízdách vozidla či opatření k prevenci vypáčení zámků u vozidla).

Výhody systémů

Inteligentní systémy pro přizpůsobení rychlosti, výstražné znamení při opomenutí zapnutí bezpečnostního pásu, elektronická kontrola stability, zařízení „alcohol interlock“, jímž se zablokuje řízení podle hladiny alkoholu v dechu řidiče (určen pro řidiče, kteří opakovaně požili alkohol před jízdou a pro řidiče z povolání), systémy pro zaznamenávání údajů o jednotlivých jízdách – všechna tato zařízení výrazně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Projekty

V rámci projektu ADVISORS se posuzovala bezpečnost pokročilých systémů pro podporu řízení (pro něž se používá zkratka ADAS), jejich dopad na životní prostředí a účinnost. Projekt se rovněž zabýval způsoby, jak používání těchto systémů rozšířit.

Projekt eSafetyAware se prostřednictvím informačních kampaní a jiných akcí snaží podporovat zavedení nových technologií, které zvýší bezpečnost vozidel.