Κινητικότητα και Μεταφορές

Φανός πορείας για την ημέρα

Οι φανοί πορείας για την ημέρα ανάβουν αυτόματα όταν τίθεται σε λειτουργία η μηχανή του οχήματος. Με τους φανούς αυτούς τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα γίνονται περισσότερο αντιληπτά.

αυτοκίνητο με αναμμένα τα φώταΣε πολλές χώρες η χρήση φανών είναι υποχρεωτική μόνον τη νύχτα. Ωστόσο, οι φανοί ημέρας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι φανοί αυτοί δεν βοηθούν τον οδηγό να βλέπει τον δρόμο, αλλά βοηθούν τους άλλους χρήστες των δρόμων να βλέπουν το όχημα. Οι φανοί πορείας για την ημέρα καταναλώνουν μόνον το 25-30% της ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία ενός συμβατικού φανού διασταύρωσης.

Νομοθεσία

Από το 2011 οι φανοί πορείας για την ημέρα είναι υποχρεωτικοί για όλα τα νέα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά στην ΕΕ. Για τα φορτηγά και τα λεωφορεία είναι υποχρεωτικοί από τον Αύγουστο του 2012. Στα οχήματα που κατασκευάστηκαν πριν δεν είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.

Περισσότερα για τους κανόνες σχετικά με τους φανούς πορείας για την ημέρα και τον αντίκτυπό τους