Mobilita a doprava

Světla pro denní svícení

Světla pro denní svícení se automaticky rozsvítí při nastartování motoru. Výrazným způsobem tak zlepšují viditelnost automobilů i ostatních vozidel.

automobil s rozsvícenými světlyV mnoha zemích je povinné požívat světlomety pouze za tmy. Světla pro denní svícení se však zapínají i během dne. Neslouží řidiči k tomu, aby lépe viděl na cestu, ale pomáhají ostatním účastníkům silničního provozu zahlédnout vozidlo včas. Světla pro denní svícení spotřebovávají pouze 25–30 % energie nutné pro běžná tlumená potkávací světla.

Právní předpisy

Od roku 2011 jsou světly pro denní svícení povinně vybaveny všechny nové automobily a malé dodávkové vozy prodávané v EU. Od srpna 2012 to platí i pro nákladní automobily a autobusy. Vozidla vyrobená před těmito daty není třeba dodatečně těmito světly dovybavovat.

Další informace o pravidlech týkajících se světel pro denní svícení a jejich používání